Archief

Accordeonvereniging D.V.S. al bijna vijfenzeventig jaar!

Op 15 mei 1930 werd door een viertal muziekliefhebbers de mondharmonikavereniging D.V.S. opgericht. In de zomer van 1945 - toen het verenigingsleven weer begon op te bloeien - nam Bob van Rhenen, oud lid van D.V.S. het initiatief om een accordeonvereniging van de grond te krijgen. Zo werd de mondharmonika vervangen door het accordeon.

                           

                            

                  

                            

Het eerste oefenlokaal was het, in die tijd bekende, cafe van Wentinck. Na veel omzwervingen heeft D.V.S. haar repetitie en leslokalen sinds zo'n achttien jaar in het clubgebouw van de WVV aan de Burmanlaan.

                                 

                                       

                               1950  5 jaar D.V.S. dirigent Herman Graauw


De eerste dirigent was dhr. G. Knorr. De door hem gecomponeerde D.V.S.mars ligt als "evergreen" nog steeds goed in het gehoor en wordt nog steeds bij elk optreden gespeeld. Begin jaren 50 componeerde de toenmalige dirigent, Herman Graauw,

de mars "Groot Wassenaar", deze mars is in november 2005 ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum weer in het D.V.S. repertoire opgenomen.

      

                              1955  10 jaar D.V.S.  dirigent Sjoerd de Vries             vb,

           

            


De volgende pagina's tonen meer foto's en knipsels uit de geschiedenis van D.V.S.

                                             Jaren 1949 t/m 1960

                                             Jaren 1960 t/m 1980

                                             Jaren 1980 t/m 1995

                 
                                zomer 1998  dirigente Lenie Camfferman      

                                                         

                                                  19 juni 2004 - Persverslagen
                                        Manifestatie Zomertrek - Langstraat Wassenaar

                                                 23 juni 2004 - Foto's
                                Verpleeghuis Duinstede te Wassenaar

                              26 november 2004 - Persverslag - Programma - Foto's
     Jaarconcert met het nieuwe programma en muzikale vrienden - Warenar te Wassenaar

 

          
                                         oktober 2000  dirigent Emil Kunz
   

 

        

                                           oktober 2010  dirigente Wendy Camfferman

                 

                                                                                

                                                                                                                                  

             

              Wim Paardekooper 50 jaar lid. Burgemeester Hoekema speldt Wim in april               2008 de koninklijke onderscheiding op. 

 

              

                November 2008 Jan Riem 50 jaar lid. Jan ontvangt van wethouder v.d. Lee

             een  gemeentelijke legpenning en wordt daarna door de voorzitter, Roeland

             Van Berckelaer gehuldigd.